2015 workshop group photo

2015 Workshop Of Sino-US Collaborative Research In Paleontology

“Rise of Modern Biological Diversity in the Phanerozoic”

 

April 4, 2015

 

Montgomery Ward Hall, Field Museum, Chicago, USA

 

 Participants Photograph Caption:

 

Front row left to right: Elena Shoeter (NCSU), Yanhong Pan (NIGPAS), Sukuan Hou (IVPP), R. Richard Lane (NSF), Xing Xu (IVPP), Shuzhong Shen (NIGPAS), Zongjun Yin (NIGPAS), Xiaodong Wang (NIGPAS), Carmen Soriano-Hoyuelo (ANL), Fabieny Herrera (CBG), Michael Coates (UChicago), Julia Clarke (UT Austin), Sushma Reddy (Loyola U.), Keqin Gao (PKU), Stephanie Baumgart (UChicago), Jonathan Mitchell (UChicago), ?un-identified, Maria Peretz (FMNH).

 

Middle row left to right: Guangxu Wang (NIGPAS), Chang-Fu Zhou (Shenyang Normal U), Cheng Quan (Jilin U), Baoyu Jiang (Nanjing U), Tao Deng (IVPP), Corwin Sullivan (IVPP), Paul Sereno (UChicago), Fangchen Zhao (NIGPAS), Yongdong Wang (NIGPAS), Patrick Herendeen (CBG), Jianye Chen (AMNH), Peter Makovicky (FMNH).

 

Back row left to right: Sterling Nesbitt (Virginia Tech), Bhart-Anjan Bhullar (Yale), Zhiheng Li (UT-Austin), Da-Yong Jiang (PKU), Quanquo Li (CUG), Zhe-Xi Luo (UChicago), Su-Ching Chang (U. HK), Conrad Labandeira (Smithsonian), David Grossnickle (UChicago), Junxuan Fan (NIGPAS), N. Adam Smith (FMNH), Derek Briggs (Yale), Chris Brochu (U. Iowa), Matthew Shawkey (U. Akron), Daniel Ksepka (Bruce Museum), Rudyard Sadleir (St Xavier U.), ?Unidentified, Xiaoming Wang (LA-NHM), Lu Yao (UChicago), Kenneth Angielczyk (FMNH), Jingmai O'Connor (IVPP), Robert Martin (FMNH), Mark Norell (AMNH), Xia Wang (UT-Austin), Akiko Shinya (FMNH), Chris Y.-S. Liu (NSF), Yaowu Xing (FMNH).

 

(Not all participants were in the photograph)

     National Science      Foundation

National Natural Science Foundation of China

    Geobiodiversity     Database